Home

De wereld van de organismen levert een veelheid aan de meest prachtige celstructuren.   De buitenkant van die organismen is ook het aankijken waard, maar de binnenkant overtreft de stoutste  verwachtingen. Wanneer je er microscopische preparaten van bekijkt kom je in een wereld terecht van architectonische schoonheid van eenvoudige tot zeer ingewikkelde structuren. En allemaal zijn ze ontstaan, afhankelijk van de wetten van de genetica, via groeiprocessen.

Een aantal van de vormen hebben mij geïnspireerd. Vormen, die nog het meest lijken op driehoekige, rechthoekige en vierkante zijn de basis van mijn werk. Hoewel ze het uitgangspunt zijn van elk nieuw werk zal je daar bij het eindresultaat niet veel van terugvinden. Er ontstaan onherkenbare abstracte gehelen. Bovendien gebruik ik diagonale, verticale en horizontale lijnen als verbindend element met de eerder genoemde geometrische vormen.

Het is alsof je een totaal andere wereld binnenstapt. Bij mijn werk kom je ook een soort van evolutieproces tegen. Kenmerkende elementen, die een belangrijk aspect vormen van mijn werk zijn ritme, herhaling diepte gelaagdheid en transparantie. Af en toe zie je in het werk ook het gebruik van andere materialen. Juist die gelaagdheid en transparantie hoort bij die eerder genoemde onzichtbare wereld van de organismen. De veelheid aan vormen en de gevarieerdheid in kleurgebruik levert mij in ieder geval steeds weer nieuwe inspiratie op. Daarom is elk nieuw werk een grote uitdaging.

English
The world of organisms brings a multitude of the most beautiful cell structures. When you look at a specimen under the microscope, you enter a world of architectonic beauty, from elementary to very complex structures. And all these structures arise through growth and depend on the laws of genetics. While the outside of organism is nice to look at, it is the inside that is the most interesting.

There are one, two, and three dimensional shapes inside the cell structures. Some of these shapes have inspired me in my art work. Shapes that appear like triangles, rectangles and squares are the basics of my artwork. However, these shapes are only the starting point of every single new work; they don’t show that much in the final result. Their appearance is unrecognizable in the abstract form as a whole. Moreover, I use diagonal, vertical and horizontal lines as a binding element together with the aforementioned geometric shapes. It is like entering a completely different world.

My work it is also a developing process. Characteristic elements like rhythm, repetition, depth, layering, and transparency are important aspects of my artwork. Incorporating other media usage into my art gives the layered elements I see in nature, exactly as the layering and transparency can be viewed under a microscope of organisms. The multiplicity of shapes and the variety of color gives me new inspiration and challenge to strive to imitate in my work.